ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم..

معرفی پروژه مشارکتی رادیو خیابان


در اولین قسمت از رادیو خیابان، داستان شکل‌گیری این پروژه مشارکتی و پادکست را برایتان می‌گوییم.

Contact / ارتباط با ما

Radio.khiaban@gmail.com

Radio Khiaban is an independent collective art project. To keep it running, we need your support.

 

Make a donation to Radio Khiaban