top of page

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم..

معرفی پروژه مشارکتی رادیو خیابان


در اولین قسمت از رادیو خیابان، داستان شکل‌گیری این پروژه مشارکتی و پادکست را برایتان می‌گوییم.





Comments


bottom of page