برابری از خانه! (بخش نخست)

اپیزود ششم رادیو خیابان: برابری از خانه! ( بخش نخست)


در این قسمت به جنسیت و تبعیض‌های جنسیتی در فضای خانه می‌پردازیم.


مهمانان این قسمت حدیث و نسیم هستند که از تجربه‌ی خود در ارتباط با کار خانگی صحبت می‌کنند. از کار خانگی می‌گوییم که چه طور به طور سنتی بر عهده‌ی زن‌ها بوده و به عنوان وظیفه‌ای بر دوششون بوده

از تحولات تاریخی ساختار جنسیتی درون خانه، و از شرایط زنانی ‌می‌گوییم که به واسطه شغل‌های کم‌درآمد روزمزد، به ناچار محیط خانه و کار برایشان یکی است.

پانیذ همراه دیگر ماست در این قسمت که داستانی از زویا پیرزاد را می‌خواند.

دیگر همراه ما در طول این برنامه، طبق روال رادیو خیابان، خواننده‌ای است که از چالش‌ها و تجربه‌هایش از خوانندگی در شهری کوچک از ایران برایمان می‌گوید. غزال، خواننده، مهمان این بخش پایانی است.

برابری از خانه در اپیزود بعدی ادامه خواهد داشت.
Contact / ارتباط با ما

Radio.khiaban@gmail.com

Radio Khiaban is an independent collective art project. To keep it running, we need your support.

 

Make a donation to Radio Khiaban